מספר טלפון


8462020 - 04 קוקה קולה החברה המרכזית ליצור משקאות בע"מ
8462200 - 04 אייל עוז משרד עורכי דין
8462209 - 04 (פקס) אייל עוז משרד עורכי דין
8462211 - 04 (פקס) א צ אכרון בע"מ
8462222 - 04 א צ אכרון בע"מ
8462333 - 04 הקריות צומת
8462400 - 04 הנהלה (פקס) פרוטרום בע"מ
8462416 - 04 אחזקה מעבדה אורגנולפטית
8462430 - 04 מקדמי מכירות
8462440 - 04 'מח מכירות מקומי
8462450 - 04 'מח מכירות יצוא
8462460 - 04 רכש מחסן מקדמי מכירות
8462462 - 04 פרוטרום בע"מ
8462465 - 04 מחסן מקדמי מכירות
8462470 - 04 חטיבת כימיקלים
8462476 - 04 מעבדה אורגנולפטית