מספר טלפון


8470011 - 04 מרבך קרית חיים מזרחית כללית
8470021 - 04 כללית מזכירות מרב'
8470021 - 04 חיים מזרחית כללית מרב' מזכירות קריית
8470045 - 04 כללית אכספרס מרב'
8470047 - 04 פקס) מרבך) מזכירות
8470074 - 04 מרפאה לבריאות הנפש יציב
8470088 - 04 מרבך מכון לפיזיוטרפיה
8470200 - 04 מחשבים פס הירק ת ד יחידת
8470202 - 04 מחשב מרכזי חדר
8470209 - 04 ועד מזכירות
8470211 - 04 'פקס'
8470213 - 04 פס הירק ת ד מ ח ב
8470220 - 04 פס הירק ת ד הק"צ
8470222 - 04 קקל קרן קיימת לישראל מרחב צפון תד 54
8470222 - 04 קרן קיימת לישראל מרחב צפון תד 54
8470232 - 04 'פקס'
8470234 - 04 המתנה חדר
8470242 - 04 פס הירק ת ד א צ מ
8470243 - 04 'פקס'
8470246 - 04 פס הירק ת ד א צ מ
8470256 - 04 פס הירק ת ד יעור
8470269 - 04 'פקס'
8470274 - 04 פס הירק ת ד יעור
8470275 - 04 'פקס'
8470300 - 04 'פקס'
8470338 - 04 חדר מודדים מחשב
8470363 - 04 קניין
8470365 - 04 כללי פס הירק ת ד מחסן
8470366 - 04 'פקס'
8470367 - 04 פס הירק ת ד חינו'
8470368 - 04 מזכירה
8470369 - 04 'פקס'
8470370 - 04 פס הירק ת ד משק
8470371 - 04 פס הירק ת ד משק
8470372 - 04 'פקס'
8470383 - 04 שומר ביתן
8470384 - 04 מזנון
8470391 - 04 רכב מוס'
8470470 - 04 "יונידרס הבגוד המקצועי גיורא סמואל
8470700 - 04 ברכת הארץ בע"מ
*847083 - 04
*847084 - 04
8470850 - 04 ניר מנהל שמואל
8470851 - 04 ייצור מזכירת
8470852 - 04 מכירות ותיקונים מוס'
8470853 - 04 רכש מחלקת