מספר טלפון


8475111 - 04 קריית חיים מערבית
8475220 - 04 וולקן מפעלי הנדסה (5691) בע"מ
8475220 - 04 כור מתכת בע"מ מפעלי הנדסה וולקן חיפה
8475220 - 04 מפעלי הנדסה של וולקן (6591) בע"מ
8475400 - 04 מ ל ל חיפה מערכות מחשבים 1891 בע"מ
8475515 - 04 קבלת מוצרים למעבדה
8475523 - 04 מחסן חלפים
8475550 - 04 מחלקת שיווק
8475555 - 04 שירות מחלקת
8475555 - 04 שרות מחלקת
8475555 - 04 שירות ראה אלקטרה סחר פיליפס
8475555 - 04 פיליפס שירות
8475559 - 04 שיווק אלקו מזגנים
8475565 - 04 שיווק פיליפס וירפול מילה
8475700 - 04 תרו תעשיות רוקחית) בע"מ הקיטור)
8475700 - 04 תרוויט תעשיות כימיות בע"מ הקיטור