מספר טלפון


8476100 - 04 מנהל נמל התעופה
8476101 - 04 מנהל נמל התעופה
8476111 - 04 שדה תעופה עש אורי מיכאלי
8476120 - 04 ארובט בית הספר לטיסה
8476120 - 04 נמל התעופה חיפה ארובט בית הספר לטיסה
8476121 - 04 (פקס) ארובט בית הספר לטיסה
8476138 - 04 הבנק הבינלאומי
8476140 - 04 שדה תעופה
8476142 - 04 שדה תעופה
8476142 - 04 משרד הדיוטיפרי סקאל
8476154 - 04 חנות הדיוטיפרי סקאל
8476155 - 04 חנות הדיוטיפרי סקאל
8476156 - 04 חנות הדיוטיפרי סקאל
*847616 - 04
8476181 - 04 מזנון נמל התעופה
8476333 - 04 קריית חיים