מספר טלפון


8478103 - 04 מזכיר המועצה
8478104 - 04 לשכת ראש המועצה
8478110 - 04 מחלקת גביה
8478111 - 04 זבולון מועצה אזורית מרכזיה דאר כפר המכבי
8478116 - 04 לשכת הרווחה
8478124 - 04 מועדון לחבר הותיק
8478333 - 04 קריית אתא
8478355 - 04 פקס) קריית) אתא
8478400 - 04 מרכזיה גזברות מחלקת אחזקה
8478410 - 04 גזברות מחלקת אחזקה
8478418 - 04 איכות הסביבה
8478430 - 04 אגף הנדסה
8478435 - 04 מחלקת אחזקה
8478440 - 04 העיר חזות
8478441 - 04 חזות העיר
8478444 - 04 חזות העיר
8478445 - 04 רישוי עסקים
8478450 - 04 חינו' מחלקת
8478451 - 04 מחלקת חינוך
8478461 - 04 כח אדם
8478465 - 04 לשכת רווחה
8478466 - 04 מחלקת קליטת עליה
8478467 - 04 אגודת זהבי
8478470 - 04 בנא"מ מחלקת
8478473 - 04 מחלקת בנאמ
8478478 - 04 קרית אתא עירית
8478478 - 04 מרכזיה עיריית קרית אתא
8478644 - 04 לשוטרים עש רב ניצב אהרון סלע זל