מספר טלפון


8788011 - 04 גדיב תעשיות פיתוח ארומטיים בע"מ
8788111 - 04 תד 4 שטח בתי הזקוק
8788259 - 04 חשבונות מים בירור
8788949 - 04 (פקס) גדיב תעשיות פיתוח ארומטיים בע"מ