מספר טלפון


9518200 - 04 נהריה (פקס) מפרץ חיפה
9518222 - 04 (פקס) נהריה (פקס) מפרץ חיפה
9518500 - 04 הנהלה איתנית מוצרי בניה בע"מ מרכזיה
9518505 - 04 מכירות הנהלה איתנית מוצרי בניה בע"מ מרכזיה
9518506 - 04 מנהל מכירות
9518510 - 04 מנהל מפעל יצור
9518513 - 04 קניות מנהל מפעל יצור
9518515 - 04 כח אדם
9518518 - 04 איתנית מוצרי בניה בע"מ מרכזיה
9518522 - 04 הנהח ספקים
9518524 - 04 גזברות הנהח ספקים
9518801 - 04 נהריה נהריה פקס) מרכז) הכרמל
9518844 - 04 נהריה פקס) מרכז) הכרמל