מספר טלפון


9528111 - 04 סניף נהריה מרכזיה
*952819 - 04
9528433 - 04 מנהלה מנהלה מנהלה אגף האספקה והאחסנה אגף מערכות מידע ותקשוב
9528555 - 04 מנהלה מנהלה אגף האספקה והאחסנה אגף מערכות מידע ותקשוב
9528800 - 04 טקג'ט אירופוילס בע"מ
9528801 - 04 (פקס) טקג'ט אירופוילס בע"מ