מספר טלפון


9549000 - 04 ישיבת כפר סיטרין מכללה תורנית לטכנולוגיה דנ חוף הכרמל
9549000 - 04 כפר סיטרין מכללה תורנית לטכנולוגיה דנ חוף הכרמל
9549000 - 04 מכללה תורנית לטכנולוגיה עש צבי סיטרין כפר סיטרין
9549200 - 04 כרם מהרל אזורי ממלכתי
9549200 - 04 ביס כרם מהרל ממ
9549200 - 04 כרם מהרל בית ספר אזורי ממלכתי
9549210 - 04 מרכז טיפולי
9549215 - 04 מעון יום
9549222 - 04 מרכז קהילתי מירב
9549222 - 04 מזכירות תרבות נוער וספורט במרכז
9549222 - 04 חוגים משרד כרם מהרל במרז
9549234 - 04 ספורט הזמנות כרטיסים בלבד
9549237 - 04 תרבות מזכירות תרבות נוער וספורט במרכז
9549237 - 04 הזמנות כרטיסים בלבד
9549239 - 04 נוער ספורט הזמנות כרטיסים בלבד
9549555 - 04 חברת המלח לישראל בע"מ
9549600 - 04 כרמל כימיקלים בע"מ