מספר טלפון


9559000 - 04 י שרמן זיווד אלקטרוני בע"מ
9559000 - 04 יוליאן שרמן זיווד אלקטרוני בע"מ
9559000 - 04 שרמן י שרמן זיווד אלקטרוני בע"מ
9559216 - 04 אבידות עכו
9559220 - 04 'פקס'
9559222 - 04 עירוני מודיעין
9559303 - 04 מחלקת שיווק ייצוא
9559313 - 04 מחלקת הנהח
9559326 - 04 מחלקת רכש
9559333 - 04 רמי תעשיות קרמיקה (1991) בע"מ
*955950 - 04
9559510 - 04 מחלקת קבלת חולים
9559510 - 04 מחלקה נוער עולה
9559522 - 04 מעבדה ביתן יום
9559537 - 04 מערך מזון
9559555 - 04 (פקס) הנהלה אדמנסטרטיבית
9559564 - 04 תחבורה מחלקת אחזקה
9559595 - 04 מזרע מרכז רפואי לבריאות הנפש עש פליגמן
9559597 - 04 יחידה משפטית
9559600 - 04 הנהלה אדמנסטרטיבית
9559608 - 04 הנהלה רפואית
9559610 - 04 הנהלה סיעודית
9559615 - 04 קבלת חולים
9559619 - 04 מחשב תחבורה מחלקת אחזקה
9559623 - 04 משאבי אנוש
9559629 - 04 מנהלת המחלקה לשרות סוציאלי
9559633 - 04 מחלקת כספים
9559649 - 04 האחראי על השרות הפסיכולוגי
9559650 - 04 מחלקת אחזקה
9559655 - 04 מרפאה לבריאות הנפש
9559656 - 04 יחידה תעסוקתית יתוש
9559656 - 04 יחידה תעסוקתית יתוש עי ביהח
9559685 - 04 ריפוי בעיסוק
9559689 - 04 משרד האיכות ופניות הציבור