מספר טלפון


9578000 - 04 מעלות תרשיחא
9578035 - 04 מעלות כרמיאל יקנעם נוה שאנן
9578200 - 04 גל תעשיות בע"מ מרכזיה צ ל פ
9578201 - 04 גל תעשיות בע"מ מרכזיה צ ל פ
9578207 - 04 הייצור ותפ"י ניהול
9578208 - 04 שיווק
9578209 - 04 הפקה
9578211 - 04 'מחסן ח"ג ותוצ"ג' לוגיסטיקה
9578212 - 04 המפעל מזכירות
9578225 - 04 'מחסן ח"ג ותוצ"ג' לוגיסטיקה
9578233 - 04 הפקה
9578292 - 04 שיווק
9578503 - 04 מרכז מנהל המרפאה מעלות
9578504 - 04 מעלות מרכז אחות אחראית
9578527 - 04 מעלות מרכז מעבדה
9578532 - 04 כרמיאל קרית עמל
9578532 - 04 מעלות מרכז פיזיוטרפיה
9578555 - 04 מעלות מרכז
9578751 - 04 יועץ משפטי
9578753 - 04 יועץ משפטי
9578771 - 04 אגם מונפורט מרכז תיירות ונופש בעמ
9578790 - 04 לשכת סגן ראש העיר
9578798 - 04 שירות פסיכולוגי חינוכי
9578800 - 04 לשכת ראש העיר
9578811 - 04 לשכת ממ וסגן ראש העיר
9578818 - 04 בריכת שחיה
9578821 - 04 הנהח הנהח שלוחת משרדי העירייה בתרשיחא
9578824 - 04 משרד הפנים
9578833 - 04 מינהל חינוך
9578840 - 04 קידום הנוער
9578844 - 04 מינהל כספים וגזברות
9578847 - 04 פקס) מינהל) כספים
9578857 - 04 היחידה למערכות מידע ממוחשבות
9578867 - 04 עירוני מוקד
9578868 - 04 מוקד עירוני
9578869 - 04 מוקד עירוני
9578871 - 04 מוקד עירוני
9578873 - 04 מחלקת בטחון
9578877 - 04 משאבי אנוש
9578887 - 04 מזנון יועץ משפטי
9578888 - 04 יקנעם מועצה מקומית
9578888 - 04 מודיעין עיריית מוקד עירוני חייג
9578892 - 04 מחלקת קליטה
9578900 - 04 לשכת מנכל העירייה
9578916 - 04 היחידה לפיתוח כלכלי חברה כלכלית
9578918 - 04 מונפורט מרכז תיירות ונופש בע"מ אגם
9578922 - 04 הנהח שלוחת משרדי העירייה בתרשיחא
9578935 - 04 דוברות וקשרי חוץ
9578937 - 04 פקס) דוברות) וקשרי חוץ
9578952 - 04 תשתיות מים תחזוקה גינון רישוי ופיקוח
9578957 - 04 מיסים תשתיות מים תחזוקה גינון רישוי ופיקוח
*957898 - 04