מספר טלפון


9596000 - 04 יקנעם מועצה מקומית
9596000 - 04 יקנעם עילית מועצה מקומית
9596008 - 04 מינהל הרווחה
9596023 - 04 מחלקת פיקוח ואיכות הסביבה
9596024 - 04 איכות הסביבה מחלקת
9596031 - 04 מינהל ההנדסה
9596037 - 04 מחלקת אחזקה
9596044 - 04 שיל ותרבות הדיור צאלים
9596047 - 04 שיל ותרבות הדיור צאלים
9596056 - 04 לשכת ראש המועצה
9596060 - 04 לשכת מנכל המועצה
9596061 - 04 שירות פסיכולוגי
9596071 - 04 מחלקת הגבייה
9596078 - 04 מחלקת החינוך
9596206 - 04 כספים אולם ייצור
9596207 - 04 אולם ייצור
9596222 - 04 פוליגל תעשיות פלסטיקה בע"מ מרכזיה
9596222 - 04 פוליגל תעשיות פלסטיקה בעמ
9596404 - 04 אפרוחי משמר העמק שיווק
9596406 - 04 דודאים בקר לבשר משרד
9596414 - 04 פקס) אפרוחי) אפרוחי משמר העמק שיווק
9596415 - 04 מנהלת בניה גדעון כספי
9596435 - 04 בן זאב דניאלה שני
9596644 - 04 לנאופטיקס בע"מ
9596666 - 04 אי זי צ'יפ טכנולוגיות בע"מ
9596777 - 04 סינאל תעשיות בע"מ