מספר טלפון


9598004 - 04 יקנעם נוה שאנן
9598080 - 04 יקנעם פקס) יזרעאליה) יזרעאליה פקס) טירת) כרמל
9598100 - 04 ערוץ ההיסטוריה הישראלי בע"מ
9598111 - 04 מוביליאן בע"מ
9598112 - 04 (פקס) ערוץ ההיסטוריה הישראלי בע"מ
9598333 - 04 ג'יאוטק טכנולוגיות ישראל 2991) בע"מ פארק תעשיה חדש)
9598400 - 04 (פקס) מגידו מועצה אזורית מרכזיה
9598421 - 04 גזבר המועצה
9598421 - 04 מחלקת הגביה
9598424 - 04 הנהלת חשבונות
9598427 - 04 יד לבנים מחלקת קליטה
9598428 - 04 אגף נוער
9598429 - 04 ספורט מחלקת
*959843 - 04
9598441 - 04 מחלקת פעוטונים
9598444 - 04 מגידו מועצה אזורית מרכזיה
9598447 - 04 טרקטורים בי"ס
9598450 - 04 מזכיר המועצה
9598453 - 04 ראש המועצה
9598454 - 04 מהנדס המועצה
9598455 - 04 מחשבים הנהלת חשבונות
9598467 - 04 מחלקת תברואה
9598467 - 04 מחלקת בטחון
9598476 - 04 קידום נוער
9598500 - 04 (פקס) מרכז יד לבנים מרכזיה
9598501 - 04 יד לבנים מנהלת המרכז
9598502 - 04 יד לבנים קתדרה עממית
9598505 - 04 לבנים מחלקת קליטה יד
9598508 - 04 מחלקת ספורט
*959851 - 04
9598522 - 04 יד לבנים המרכז הטיפולי
9598533 - 04 פקס) עומרים) עומרים מועצה אזורית
9598533 - 04 פקס) יד) לבנים ביס עומרים
9598550 - 04 עומרים מועצה אזורית
9598550 - 04 יד לבנים ביס עומרים
9598555 - 04 מרכז יד לבנים מרכזיה
9598600 - 04 מגידו תיכון אזורי
9598600 - 04 מגידו תיכון אזורי
9598600 - 04 תיכון אזורי מגידו
9598611 - 04 פקס) מגידו) תיכון איזורי
9598611 - 04 (פקס) מגידו תיכון אזורי
9598666 - 04 הרי אפרים פנימית מוסד חינוכי
9598666 - 04 הרי אפרים פנימיה מוסד חינוכי
9598666 - 04 פנימית הרי אפרים
9598669 - 04 (פקס) הרי אפרים פנימיה מוסד חינוכי
9598669 - 04 פקס) פנימית) הרי אפרים
9598800 - 04 פלסטופיל הזורע מפעל לאריזות
9598800 - 04 פלסטופיל הזורע מפעל לאריזות
9598820 - 04 מנכל (פקס) פלסטופיל הזורע מפעל לאריזות
9598821 - 04 מנהל יצוא
9598822 - 04 כח אדם
9598824 - 04 רכז יצור
9598828 - 04 משלוחים מנהל יצוא
*959883 - 04
*959884 - 04
*959885 - 04
*959886 - 04
*959887 - 04