מספר טלפון


9041009 - 050 כפיר סלומון
9041025 - 050 זרה ממויה
9041040 - 050 מלכה היינברג
9041087 - 050 אוראל אסולין
9041112 - 050 יוסף חייט
9041122 - 050 בת אל יקובוביץ
9041133 - 050 גנדי נמירובסקי
9041230 - 050 שגיא ו או שקורי רחל שקורי
9041239 - 050 מוחמד מרעיזיאד
9041404 - 050 רמי עודי
9041545 - 050 דלידה דסוקי
9041591 - 050 סבטלנה שריימן
9041850 - 050 ציפורה בנמוחה