מספר טלפון


9066014 - 050 יהודה שאלתיאל
9066064 - 050 גרשון זנדני
9066086 - 050 איציק דיין
9066100 - 050 ענת רייכמן כהן
9066107 - 050 רפאל זכאי
9066113 - 050 עבדללה סאמר ו או סאהר
9066167 - 050 עפיפי עבוד
9066186 - 050 עפיפי עבוד
9066200 - 050 רודלפו קרוסיאליק
9066260 - 050 מאיר בן אליהו
9066390 - 050 איהאב זידאן
9066404 - 050 יוסי פולנסקי
9066456 - 050 שולה סופיר
9066560 - 050 אחמד גרה
9066597 - 050 לירן דנש
9066612 - 050 אלימי אורה
9066622 - 050 חיים יעקוב
9066631 - 050 עזרא נפתלי
9066637 - 050 מרדכי קדרי
9066663 - 050 דוד חג'בי
9066681 - 050 גסאן מוזלבת
9066691 - 050 לאה שמעון
9066716 - 050 צפורה גילה דיין
9066766 - 050 עדי זילדוביץ'
9066806 - 050 מייק נאור
9066840 - 050 פרידה רוס
9066901 - 050 שושנה ליבוביץ