מספר טלפון


9072003 - 050 חוסיין עורבי
9072009 - 050 קאמלה אלרומלי
9072031 - 050 טאמר אפריג
9072093 - 050 אבראהים עאמר
9072181 - 050 טארק עיסא
9072205 - 050 דוד ו או יצחק יוספי אשור
9072223 - 050 סאמר שורוש
9072253 - 050 חיר אללה עבדול והאב
9072272 - 050 אליס מרקו
9072330 - 050 רפואיים - משרד פסיכולוגיה
9072372 - 050 יעל דניאלס
9072556 - 050 אברהם פרידמן
9072721 - 050 אורן טויטו
9072725 - 050 יורם בן שושן
9072766 - 050 נור רמדאן
9072990 - 050 דבורה קורן