מספר טלפון


9119029 - 050 תומר כהן
9119031 - 050 רים אסעיד
9119077 - 050 אברהם בן נון
9119204 - 050 אביטל עובדיה
9119225 - 050 עבדול ראזק כנאענה
9119272 - 050 עבד גריפאת
9119424 - 050 נאסרה מוחי
9119506 - 050 חסן אבו גנב
9119509 - 050 איריס דשוט
9119599 - 050 יבגניה פק
9119611 - 050 ע ס קרשאנ
9119662 - 050 רוית אלוש
9119699 - 050 בנימין גרידיש
9119765 - 050 קיתי חנא
9119770 - 050 אלכסנדר ספקטור
9119991 - 050 יאיר חזקיהו