מספר טלפון


9133003 - 050 אחמד חיידר
9133099 - 050 זיו שקדי
9133160 - 050 שרי דינטו
9133258 - 050 עדי שושן
9133266 - 050 מרכז איזי
9133314 - 050 סאלח אבו מוסטפא
9133337 - 050 מוחמד עבד אל קאדר אגבאריה
9133342 - 050 מוטי לוי
9133355 - 050 אליהו זרי
9133366 - 050 אליהו זרי
9133367 - 050 אבדייב נפתלי
9133374 - 050 זוהר בן אור
9133397 - 050 נדב ינון
9133660 - 050 ארז אביעד