מספר טלפון


9181078 - 050 ימית בטיטו
9181094 - 050 ישראל ו או דפנה מגידיש
9181118 - 050 כרסום המהיר בע"מ
9181200 - 050 בדיע גומאל
9181410 - 050 רחל סולימני
9181411 - 050 רחל סולימני
9181418 - 050 קסה סמדר
9181583 - 050 מוחמד הייב
9181807 - 050 מוחמד משארקה
9181822 - 050 מרדכי שלום
9181855 - 050 ויקי סבג
9181886 - 050 אזהאר חריב זעל
9181910 - 050 יניב ביאז