מספר טלפון


9192012 - 050 בנימין לוי
9192055 - 050 חליל אלשאמי
9192090 - 050 גואהר ו או פתחי כבהה
9192112 - 050 תייסר אבו מדיגם
9192190 - 050 ג'אמל שורבגי
9192199 - 050 אלון פיאמנטה
9192202 - 050 ישראל פרייב
9192552 - 050 גרגורי טומסוב
9192663 - 050 מיכאל ואו טטיאנה בוגטקה מיאצי'ן
9192763 - 050 לודמילה גייסמן
9192921 - 050 טל יוספאן
9192944 - 050 נועז סולומנס