מספר טלפון


4611017 - 077 מלכה יוסי
4611371 - 077 יושפה זוהר
4611731 - 077 כרמל שולי ואושיק