מספר טלפון


4903009 - 077 צודונובסקי אלכסנדר
4903011 - 077 יעקוב אילת
4903060 - 077 ספקטור חנן
4903073 - 077 בן אבו אורן
4903090 - 077 גליבוב
4903187 - 077 כהן אליהו
4903221 - 077 רבי מרדכי
4903229 - 077 אליעזוב אירנה
4903278 - 077 לוי חווה
4903286 - 077 אבסקר אליהו
4903290 - 077 בן שאנן מירי
4903329 - 077 L D C מחשבים בעמ
4903370 - 077 עוד טלאל אלעוברה
4903481 - 077 פסי דן
4903815 - 077 שמעוני שגיא
*490390 - 077
*490391 - 077
4903924 - 077 בר תקווה מאיר
4903948 - 077 בן אבו יאיר
4903957 - 077 שריאל רויטל