מספר טלפון


4915011 - 077 גרינפלד ישראל
4915071 - 077 לוי אירנה
4915164 - 077 ממן מרגלית
4915232 - 077 מלמד הדס
4915301 - 077 חוטר ברכה
4915461 - 077 בן דהן אליס
4915725 - 077 אוזן אליהו
4915764 - 077 אברמזון יהושע
4915768 - 077 חמלבסקי איגור
4915787 - 077 כלפון לאה
4915935 - 077 סולומון מאיר
4915969 - 077 בראון שושנה