מספר טלפון


4944012 - 077 בלאיש חגית עופרה
4944023 - 077 סלמה ג'וסיאן
4944034 - 077 גניני כרמית
4944043 - 077 אוחיון אייל
4944045 - 077 לנדאו משה
4944102 - 077 ביטון יפה
4944104 - 077 לוי גנני משה ונועה
4944123 - 077 פלסז אורלי
4944124 - 077 לקרי משה
4944140 - 077 קרמינסקי איליה
4944145 - 077 כהן יצחק
4944187 - 077 מרציאנו שרונה
4944214 - 077 פדא עליקה
4944219 - 077 אברהם בגדדי
4944327 - 077 גלר דוד ורינה
4944375 - 077 חרש משה
4944382 - 077 יונה עוזי
4944390 - 077 ביטון יורם ולירון
4944548 - 077 אסתר ורחל מדר
4944623 - 077 חיים סעדה
4944690 - 077 סלאמח אלברט
4944703 - 077 רוב טיאנה
4944714 - 077 נמט מיכל
4944804 - 077 סידי יונתן