מספר טלפון


5022002 - 077 מנהל חורי
5022020 - 077 פלד מירי
5022021 - 077 אלקובי אילנית
5022022 - 077 גלעד אלינור
5022050 - 077 קרזוב יורי
5022100 - 077 סייג קרין
5022101 - 077 אבו רקייה זוהדי אחמד
5022102 - 077 סלם משה
5022104 - 077 רותי בריכמן
5022105 - 077 אבו רקייה זוהדי אחמד
5022107 - 077 נאיפ יחיא סו
5022122 - 077 יוסי קינן שיווק והשקעות
5022123 - 077 בריכמן רותי
5022128 - 077 חלה משה ונירה
5022133 - 077 זוהר עמרם
5022155 - 077 זלצר עינב ורעות
5022172 - 077 אסרף אשר
5022186 - 077 קרמר ידידיה
5022198 - 077 אבוטבול רינת
5022200 - 077 נסיר יצחק רפאל
5022202 - 077 קורין רמי
5022204 - 077 יגדל משה
5022205 - 077 יעקבסון שרי
5022211 - 077 מלכה יגאל ואילת
5022212 - 077 המרת מטבע חוץ
5022220 - 077 כהנא בשמת
5022221 - 077 סבהט נוגה
5022224 - 077 תמיר גל
5022225 - 077 כהן לבבית
5022226 - 077 שגיא שי
5022227 - 077 שטינמץ כרמית
5022232 - 077 ברדה אבנר
5022233 - 077 נוסבאום אמיר
5022240 - 077 דמטי שושנה
5022242 - 077 סגרון אילן
5022244 - 077 מושקוביץ פנינה
5022245 - 077 מושקוביץ פנינה
5022250 - 077 שפיצר אשר
5022251 - 077 ימין יוסי
5022255 - 077 גולדנברג רן
5022260 - 077 עופר בר
5022262 - 077 גולדפריינד שרגא
5022266 - 077 קרקבי שאקר
5022270 - 077 ראובני צביה
5022277 - 077 אהרוני זוהר
5022300 - 077 אברהם שחף
5022303 - 077 סכראן נביל
5022305 - 077 זהב טלי
5022312 - 077 סוכנות ביטוח מרום
5022313 - 077 סוכנות ביטוח מרום
5022322 - 077 נורוק ליטל
*502233 - 077
*502235 - 077
*502238 - 077
*502240 - 077
*502243 - 077
*502246 - 077
*502247 - 077
*502250 - 077
*502251 - 077
*502252 - 077
*502254 - 077
*502256 - 077
*502260 - 077
*502261 - 077
*502264 - 077
*502267 - 077
*502270 - 077
*502272 - 077
*502281 - 077
*502283 - 077
*502285 - 077
*502291 - 077
*502292 - 077
*502294 - 077