מספר טלפון


5024002 - 077 סבן רבקה
5024004 - 077 יודקובסקי מירב
5024005 - 077 חן אלון
5024009 - 077 חנות בגדים חנות
5024010 - 077 ברזני שוקי
5024021 - 077 שטיגליץ מורדכי
5024022 - 077 ברזילי איריס
5024031 - 077 חיירובין אינה
5024177 - 077 צאלון דר
5024225 - 077 יונה יוסף
5024279 - 077 פרישמן יונה
5024324 - 077 הראל גיא
5024353 - 077 שוקרון רבקה
5024355 - 077 מנחם יצחק
5024500 - 077 מיכל פרץ
5024521 - 077 מיכאל לב
5024556 - 077 בזק נדב
5024592 - 077 יוזוב לודמילה
5024611 - 077 גרמה עמנואל
5024701 - 077 מזרחי דורון
5024776 - 077 פלדמן רן
5024823 - 077 בברשוילי דוד
5024858 - 077 רנב לודמילה
5024863 - 077 שפירה מיטל
5024945 - 077 טוקוש יחיאל
5024947 - 077 ברונפמן דוד