מספר טלפון


5048006 - 077 בית ספר תפארת טבריה
5048015 - 077 רפאל ארז
5048049 - 077 רוזנפלד מירי
5048082 - 077 אייסר מוטי
5048122 - 077 בכר מרדכי
5048126 - 077 מירקה שטרולוביץ
5048175 - 077 סתלקל פרח
5048242 - 077 חדד איילת
5048352 - 077 יוסי את יוסי
5048354 - 077 נגבי מנחם
5048377 - 077 קולומינסקי אלכסנדר
5048442 - 077 כהן ויקי
5048466 - 077 ארז דניאל
5048504 - 077 אברמוביץ' סימי
5048521 - 077 זאבי רחל
5048537 - 077 לנקרי מסעודה
5048582 - 077 רחל יהודה
5048602 - 077 דובינסקי יוסף
5048687 - 077 לזרוביץ אבי
5048791 - 077 pרוג דוד
5048795 - 077 עמר רחל
5048804 - 077 צולאי ברק
5048808 - 077 נחום ליאת
5048836 - 077 פחוכה אנה
5048837 - 077 כספי אתי
5048844 - 077 אורגיל אברהם
5048856 - 077 פרי יעקוב
5048861 - 077 בן מרדכי רמי ואורלי
5048883 - 077 אלכס טורנקו
5048899 - 077 פרץ חיים