מספר טלפון


5094020 - 077 אשר זליגר
5094022 - 077 אמון מנשה
5094112 - 077 פוזנקו אלכסנדר
5094159 - 077 ניורגה חואן
5094308 - 077 לפה דויד
5094318 - 077 יום טוב אלימור
5094370 - 077 זרצקי אליעזר
5094425 - 077 אברהם מירי
5094465 - 077 אליאך זיסא ושלמה
5094509 - 077 ינופסקי חנה
5094522 - 077 קליש חיים
5094572 - 077 מלכה אלי
5094591 - 077 אליהו ורד
5094627 - 077 ברוזבסקי רוזה
5094652 - 077 לינדר שמואל
5094690 - 077 דייץ' שמואל
5094872 - 077 הניג מנחם
5094897 - 077 קיסל ילנה
5094974 - 077 טקצ'נקו ילנה
5094989 - 077 סעדון יוסף