מספר טלפון


5108020 - 077 ספריית אקראא
5108050 - 077 בדלוב אנגלינה
5108070 - 077 ברבי אורנה
5108080 - 077 בן יחזקאל ג'סיקה
5108090 - 077 אחזקות אור
5108095 - 077 ריטמן איגור
5108100 - 077 ניב אפרת
5108108 - 077 אורי ארבל
5108109 - 077 דואב דני
5108195 - 077 מכולת קרן
5108197 - 077 אפוליאון אלימלך ומלכה
5108454 - 077 אברג'יל יורם
5108478 - 077 חן בית מאפה
5108483 - 077 מגרם עדי ושי
5108519 - 077 טייב אבי
5108525 - 077 אושרי חוטה
5108743 - 077 טויטו חיים
5108810 - 077 ניב דנינו
5108900 - 077 חנינה ואליהו עזורי
5108901 - 077 חנינה ואליהו עזורי
5108936 - 077 צגלניק ניקולאי