מספר טלפון


*514001 - 077
5140020 - 077 חורי אליהו ומרים
5140024 - 077 חפץ שלמה
5140025 - 077 קיוסק נוסיירי ג'ורג'
5140026 - 077 גובנקו דורה
5140029 - 077 רפי עגיב בעמ
5140030 - 077 רפי עגיב בעמ
5140031 - 077 רפי עגיב בעמ
5140032 - 077 אמנון צברי
5140034 - 077 חפץ שלמה
5140037 - 077 ויאצסלב סבונסנו
5140038 - 077 קיטייגרוסקי פאינה
5140050 - 077 קצב ניר
5140052 - 077 מוניות אבן יהודה
5140054 - 077 בר אביב סיגל ודוד
5140056 - 077 ויינר אפריים
5140060 - 077 מארייס גרי
5140070 - 077 יסחרוב ולרי
5140071 - 077 פורת עומר
5140100 - 077 חסיד אייל
5140140 - 077 ג'קי יעקב רוטב פיצה
5140322 - 077 שמאי ציון
5140379 - 077 רוחבר וצ'סלב
5140441 - 077 שרון לילי
5140500 - 077 אלון זוהר
5140517 - 077 נבו איילה
5140907 - 077 מילוא סמדר