מספר טלפון


*514100 - 077
*514101 - 077
5141020 - 077 מורדכי בועז
5141035 - 077 פרלמן איציק
5141068 - 077 ונדר אופיר
5141076 - 077 לוי עומרי
5141105 - 077 רשף חגי
5141312 - 077 י תקשורת -ינאי דזיאלובסקי
5141314 - 077 בנדיק יחזקאל
5141315 - 077 קובלוב ורוניקה וולדימיר
5141317 - 077 זינצ'ין גריגורי
5141318 - 077 נפתלי ז'אן
5141319 - 077 פייביש שמואל
5141369 - 077 מולהי יחי
5141400 - 077 אוהב נשה
*514151 - 077
5141543 - 077 גיבנברג תרזה
5141601 - 077 ולרי דרוז
5141770 - 077 ממירובסקי אסנת