מספר טלפון


5147004 - 077 שגרירות נפאל מוקטי בטה
5147015 - 077 לוי אשר
5147774 - 077 קרני טליה
5147866 - 077 סיגלית ממן