מספר טלפון


5160010 - 077 אהרון שלמה ורבקה
5160012 - 077 שירה אימו
5160016 - 077 שטיגמן אלון
5160020 - 077 לב רבקה
5160025 - 077 אלכסיי אורוסוב
5160045 - 077 מרזיוף סוניה
5160048 - 077 לובינשטיין רוחמה ואלי
5160050 - 077 שרוני דורון
5160056 - 077 מס אילנה
5160097 - 077 רחאל שאדיה
5160100 - 077 סל קאר נטלי בן סימון
5160131 - 077 בן אסייג אנג'לה
5160170 - 077 בן איטח איציק
5160227 - 077 אורלי ואלי צאיג
5160284 - 077 בן גור אור
5160360 - 077 בן דור הילה
5160363 - 077 אברהמי אבשלום
5160371 - 077 גוטמן אסתר
5160470 - 077 היכטמן יוסף-חיים
5160474 - 077 באבד בשמת
5160500 - 077 דיוקר עמנואל
5160501 - 077 נחמיה שלומוביץ
5160517 - 077 קניאס יהודית
5160530 - 077 אזולאי פנינה
5160613 - 077 עזרן תמר
5160615 - 077 מועלם לידיה
5160654 - 077 אלימלך דוד
5160670 - 077 האני תורגמן
5160789 - 077 ורד משיח סרטוט
5160809 - 077 בן חמו חגי דוד
5160880 - 077 תיווך שמוליק
5160908 - 077 טולדנו רבקה
5160933 - 077 יורובסקי גאולה