מספר טלפון


5182076 - 077 אדלר אוסנת
5182268 - 077 מנדלוביץ ציפי
5182293 - 077 לבנון אסתר
5182334 - 077 שוע חיים יוסף