מספר טלפון


6714112 - 077 בניאלוז קובי
6714183 - 077 כהן רפי
6714208 - 077 אבידור דליה
6714251 - 077 אליעזר ורד
6714292 - 077 רותם שלומית
6714448 - 077 ולדימירסקי אנג'לה
6714523 - 077 שושני אלי
6714650 - 077 אפלרויט אברהם
6714829 - 077 הילברג סוזן
6714932 - 077 בינון מלכה
6714942 - 077 ונובסקי אלקה
6714995 - 077 גבאי שולמית