מספר טלפון


6720629 - 077 הוכפלד אורי
6720771 - 077 רוזנטל ברוך
6720969 - 077 פדידה פעימה