מספר טלפון


6730001 - 077 מועדון הכרדוסל מכבי תא (1995) בעמ
6730002 - 077 מועדון הכרדוסל מכבי תא (1995) בעמ
6730003 - 077 מועדון הכרדוסל מכבי תא (1995) בעמ
6730004 - 077 מועדון הכרדוסל מכבי תא (1995) בעמ
6730005 - 077 מועדון הכרדוסל מכבי תא (1995) בעמ
6730006 - 077 מועדון הכרדוסל מכבי תא (1995) בעמ
6730010 - 077 קריסטלינסקי אמיליה
6730011 - 077 פלג-ביטון אדוה
6730012 - 077 זיידל אדם
6730020 - 077 בן גיאת איריס
6730023 - 077 דניאל דוקוב
6730043 - 077 סטי צבי
6730063 - 077 יולף דינה
6730075 - 077 המלט גבי
6730136 - 077 נעמן רפאל וגאולה
6730176 - 077 הלפרי-קדרי דר' רות
6730264 - 077 בן עמוס משה
6730301 - 077 אסולין שירן
6730331 - 077 רב-קט
6730350 - 077 שגב רונן
6730367 - 077 זגול תום
6730605 - 077 שן דרורה
6730848 - 077 אמסטרדמר הלל
6730940 - 077 בן שוען מוריה