מספר טלפון


6731018 - 077 ברנר חדווה ומאיר
6731104 - 077 גבאי דניאל
6731198 - 077 חייקין אירנה ואולג
6731244 - 077 כנאנה נאג'י
6731300 - 077 סופן אבי
6731326 - 077 טויטו מרסל
6731342 - 077 משאל סמי
6731430 - 077 בן טולילה שרה ויעקב
6731470 - 077 כהן אליעזר וציפורה
6731494 - 077 שריג יהודה
6731626 - 077 אמזלג ז'קלין
6731834 - 077 איזנקוט משה
6731855 - 077 חברת עוד אריה תוסיה כהן
6731923 - 077 ווייר מזל
6731972 - 077 מלא תמר