מספר טלפון


6741236 - 077 אברמוביץ לריסה
6741357 - 077 אליתים ציפי
6741741 - 077 הרצוג יוסי