מספר טלפון


6755331 - 077 קליין יצחק
6755555 - 077 שרון פיטוסי
6755590 - 077 זוארץ פלורן