מספר טלפון


6768075 - 077 זרגרי דויד
6768079 - 077 מרציאנו אורלי
6768110 - 077 בזרנו רבקה
6768140 - 077 פישמן חיים
6768360 - 077 שבח עמירה ודרור שמריהו
6768445 - 077 מלאכי חני
6768586 - 077 קובזמן פרדי
6768605 - 077 פלטין-סיני גליה
6768659 - 077 ברז ניקולאי
6768670 - 077 שחם זלמן
*676869 - 077
6768761 - 077 זקריניצני ליליה
6768906 - 077 כהן רמי
6768988 - 077 לוי יהודה