מספר טלפון


6792001 - 077 שלמה דניאל
6792002 - 077 חן חומרי בנין
6792211 - 077 אלבו דני
6792318 - 077 עצמון מרגלית
6792485 - 077 דקלו מורכי
6792519 - 077 יליזרוב וילי
6792558 - 077 סופר עדי
6792574 - 077 ממן זהבה
6792632 - 077 בית מרקחת מדי פלוס אורנים
6792751 - 077 אלקליי חדווה
6792806 - 077 זאדה יצחק יעקב