מספר טלפון


7927001 - 077 עשת אילנה
7927014 - 077 לגזיאל אתי
7927032 - 077 גרוס נעמי ודורון
7927035 - 077 יפרח טלי ושמעון
7927043 - 077 זכאי דניאל
7927070 - 077 קרסנטי משה
7927161 - 077 זוהר יצחק (ג'ק)
7927182 - 077 שלזינגר מיכאל
7927183 - 077 חנגל רחל
7927227 - 077 שוסיוב אבישג
7927272 - 077 כץ לריסה
7927358 - 077 אסולין מוריס
7927402 - 077 דיאמנט אולגה
7927421 - 077 סוננברג אפרים
7927443 - 077 אסף והודיה חורי
7927533 - 077 חייקין ליובוב
7927563 - 077 אוחיון אלי
7927581 - 077 דביר נורית
7927608 - 077 וינו דוד ורחל
7927637 - 077 רביב דורון
7927698 - 077 פייביש טוביה
7927701 - 077 מרגוליס ביאורה
7927704 - 077 יפתח יוגב
7927735 - 077 דהן עופר
7927769 - 077 חושקובר ירון
7927770 - 077 ורזוב איטא
7927792 - 077 לביא אבי וחיה
7927828 - 077 בלטר סמדר
7927878 - 077 אלנקרי מרים
7927886 - 077 בסובסקי דוד ורחל
7927897 - 077 אבירם לילי
7927900 - 077 הלברשטט לאה
7927912 - 077 גולדיס אלה
*792792 - 077
7927935 - 077 נקאש ארז
7927957 - 077 תובל אשר
7927963 - 077 גילוני טל
7927972 - 077 בן חיים יעל
7927986 - 077 יעל דן