מספר טלפון


*796000 - 077
*796001 - 077
7960020 - 077 חפץ גריגורי
7960021 - 077 חפץ גריגורי
7960026 - 077 תם עידן ודנה
7960037 - 077 עמותת באר העולם מלבסקי אברהם
7960050 - 077 ישראלי רועי
7960052 - 077 יורקביץ' אלי
7960055 - 077 חממי ארז
7960056 - 077 חממי ארז
7960057 - 077 רביבו שרה
7960058 - 077 חממי ארז
7960066 - 077 שלזינגר יעקב
7960078 - 077 ברויטמן מאוריסיו
7960079 - 077 אשכולי תמר ויצחק
7960096 - 077 רונן אברהם
7960120 - 077 מורדכאיב רוברט
7960132 - 077 אייזן טטיאנה
7960133 - 077 ולדמיר וקסלר
7960137 - 077 שגיא יורם
7960138 - 077 צרניקוב ודים
7960191 - 077 בוקובזה יוסי
7960220 - 077 נבטו ילו
7960232 - 077 טישלר שרה
7960240 - 077 אנדרוננקו סרגיי
7960257 - 077 קרסנר מיכאל
7960306 - 077 ברוור נדב
7960319 - 077 פאינה פריטולה
7960321 - 077 שריקי סעדיה
7960375 - 077 ארנברג ערן
7960400 - 077 מחלב דוד
7960403 - 077 עמרם שרה
7960420 - 077 עמותת באר העולם- שפירא בן ציון ושרה
7960430 - 077 סאלמון באלאטו
7960460 - 077 נימני אורית
7960467 - 077 לידר אמיר
7960473 - 077 בקרמן אתי
7960494 - 077 אביגזר ארז
7960495 - 077 מלכה סגרון
7960500 - 077 לריוקוב לב
7960505 - 077 בן עזרא רינה
7960514 - 077 פרי מאיר
7960516 - 077 מדיני מרים
7960533 - 077 בשן נועה
7960543 - 077 מזרחי רבקה
7960597 - 077 שוורץ מיכאל
7960600 - 077 פניאן שלום
7960606 - 077 אלגרסי שמעון
7960635 - 077 משה בסנינו
7960660 - 077 יניב מערבי
7960742 - 077 קציר נאוה
7960760 - 077 אלגמיל אלי
7960761 - 077 קוגן דילרום
*796077 - 077
*796079 - 077
*796080 - 077
*796086 - 077
*796088 - 077
*796090 - 077
*796091 - 077
*796093 - 077
*796094 - 077
*796095 - 077
*796096 - 077
*796097 - 077
*796099 - 077