מספר טלפון


6621111 - 08 ערד מצפה רמון
6621200 - 08 מרכז רפואי
6621222 - 08 סניף שגב שלום