מספר טלפון


6643000 - 08 בנסון סמי
6643001 - 08 ביטון דוד
6643002 - 08 מליש חיים