מספר טלפון


6689090 - 08 גני ים המלח
6689090 - 08 גני ים המלח מלון
6689200 - 08 לוט מלון
6689200 - 08 לוט מלון ים המלח
6689222 - 08 מחלקת הזמנות
6689222 - 08 מלון לוט
6689400 - 08 (פקס) נירוונה ים המלח מלון
6689444 - 08 נירוונה נוף ערד
6689444 - 08 גרנד נירוונה ים המלח מלון
6689444 - 08 מג'יק נירוונה קלאב מלון
6689444 - 08 נירוונה ים המלח מלון
6689666 - 08 קיסר ים המלח ים המלח
6689666 - 08 קיסר פרמייר ים המלח ים המלח
6689900 - 08 פקס) להזמנות) גולדן טוליפ פריוילג מלון ים המלח
6689999 - 08 גולדן טוליפ פריוילג ים המלח
6689999 - 08 גולדן טוליפ פריוילג מלון ים המלח