מספר טלפון


6690001 - 08 ברבי אריה
6690003 - 08 זרעו מרוץ היון
6690005 - 08 ביטון אבי
6690800 - 08 אבו מדיעם סלאמה