מספר טלפון


6696000 - 08 אלשמי פאיז עוד
6696001 - 08 באבאי אסי
6696002 - 08 גולד נאווה
6696003 - 08 אמר אבי