מספר טלפון


*955150 - 08
*955151 - 08
9551521 - 08 תרבות הדיור
9551522 - 08 משרד פנימי
9551523 - 08 משק המרכז למחול ותנועה
9551525 - 08 תרבות הנהלה (פקס) מרכזיה מרכז תרבות בערד עש סמואל רובין
9551526 - 08 המרכז למחול ותנועה
9551627 - 08 קידום נוער
9551711 - 08 רובינסקי תקשורת בע"מ